වෘත්තීය අවස්ථා - Uniglobe Markets

වෘත්තීය අවස්ථා

වෘත්තීය අවස්ථා

rebate2

යුනිග්ලෝබ් මාකට්ස් ආයතනය සැමට සම අවස්ථා ලබා දෙන සේවායෝජක ආයතනයක් වන අතර අප සෑමවිටම ඉහළ කාර්ය්‍යශූරත්වයකින් යුතු පුද්ගලයින් සොයමින් සිටින්නෙමු. ආයතනයක් වශයෙන් අප විසින් දැනුම, වගකීම සහ සම පරමාදර්ශයන්ට කැපවීමක් ඇති පුද්ගලයින් බඳවා ගන්නෙමු. තම වෘත්තීය ජීවිතයයේ ඊලඟ මට්ටම සංවර්ධනය කර ගැනීමට කාර්යබහුල ව්‍යාපාරික සංස්කෘතියක අභියෝගය අපේක්ෂා කරමින් සිටින සහ බැබළෙන්නට අවස්ථාවක් සොයමින් සිටින කැපී පෙනෙන අපේක්ෂකයන්ව අප සොයමින් සිටින්නෙමු.

සියළුම සාර්ථක අපේක්ෂකයන් සඳහා ඉතා තරඟකාරී වැටුප් සහ ප්‍රතිලාභ පැකේජයක් පිරිනැමෙන අතර ඊට අතිරේකව ඔබගේ දක්ෂතාවන් උපරිම මට්ටම ළඟා කරගැනීමට අවශ්‍ය මෙවලම් සහ මාර්ගෝපදේශකත්වය සැපයෙන්නාවූ, සිත්ගන්නා සුළු රැකියා පරිසරය තුළ කටයුතු කිරීමේ අවස්ථාව උදාවේ.

ඊට අවශ්‍ය දෑ ඔබ සතුව පවතී යැයි සිතනවානම් සහ අභියෝගය භාර ගැනීමට සූදානම් නම්, කරුණාකර [email protected] වෙත ඔබගේ යෝග්‍යතා විස්තරයක් සහ ආවරණ ලිපියක් යොමු කරන්න. සියළුම අයදුම්පත් රහස්‍ය ලෙස සළකා බලනු ලැබේ.


දැනට අප විසින් මෙම ක්ෂේත්‍ර වලට අදාල විශේෂඥයින් සොයමින් සිටින්නෙමු

ගිණුම් සේවා කළමනාකරුවන්

ව්‍යාපාර සංවර්ධන නිළධාරීන්

පාරිභෝගික ග්‍රාහකයින්

අලෙවි විධායකයින්


Copyright © 2015-2022 uniglobemarkets.com.All rights reserved.
Request a Call Back
ප්‍රතිපෝෂණ