වෙළෙඳාම ආරම්භ කරන්නේ කෙසේද? - Uniglobe Markets

වෙළෙඳාම ආරම්භ කරන්නේ කෙසේද?

වෙළෙඳාම ආරම්භ කරන්නේ කෙසේද?

යම්කිසි මුදල් වර්ගයක වටිනාකම ඉහළ යාම හෝ පහළ යාම සිදුවන සෑම අවස්ථාවකදීම විදේශ විනිමය හුවමාරුව මගින් මුදල් ඉපයීමට හැකියාව පවතී !

වෙළෙඳපළට ඇතුළත් වීම

විදේශ විනිමය හුවමාරු වෙළෙන්දෙකු බවට පත් වීමේ පළමු පියවර වනුයේ විදේශ විනිමය හුවමාරු තැරැව්කරුවෙකු සමඟ ගිණුමක් විවෘත කිරීමය. සාමාන්‍යයෙන් මෙම වෙළෙඳපළ තුළ සිටින තැරැව්කරුවන් විසින් ආයෝජකයින් හට ඔවුන්ගේ වෙළෙඳ අවකාශයේ පුහුණුවීමේ ගිණුම් ලබා දීම තුළින් විනිමය මිලදී ගැනීමට සහ විකිණීමට සහභාගී කරවාගෙන ඔවුන්ගේ වෙළෙඳ පද්ධතිය සහ වෙළෙඳ පහසුකම් පරීක්ෂා කිරීමට අවස්ථාව ලබා දෙයි.

විදේශ විනිමය හුවමාරු වෙළෙඳාමෙහි වඩාත්ම වැදගත් අංගය වනුයේ, විදේශ විනිමය සහ මූල්‍ය වෙළෙඳපල වලට ඍජුවම සම්බන්ධ කරවන මාධ්‍ය වශයෙන් විදේශ විනිමය හුවමාරු වෙළෙඳ මෘදුකාංග පිළිබඳව අවබෝධයක් ලබාගැනීමයි. මෙම මෘදුකාංග භාවිතා කරමින් ඔබට ඔබගේ ඇණවුම් පිහිටුවීමට, වෙළෙඳපළ මිලගණන් බැලීමට සහ ගණුදෙනු පිහිටුවීමට හැකිය.

වෙළෙඳාමෙහි නිරතවන්නෙකු වශයෙන්, ඔබ පරිඝණක තිරය ඉදිරිපස හිඳගෙන, වෙළෙඳ සංඥා සොයමින් සහ මිලදී ගැනීම හෝ විකිණීම අර්ථ කථනය කරමින් සිටිනු ඇත. නිෂ්පාදනයක් මිලදී ගැනීමෙහි ප්‍රධාන සංකල්පය වනුයේ පසුකාලීනව එය ඉහළ මුදලකට විකිණීමට අපේක්ෂා කිරීමක් වන අතර නිශ්පාදනයක් විකිණීමේ සංකල්පය එහි ප්‍රතිලෝමය වේ, ඒවා අතරෙහි වෙනස ඔබගේ ලාභයයි, සැ . යු . ඔබ විසින් අඩු අගයකදී මිලදීගැනීමත් වැඩි අගයකදී විකිණීමටත් වගබලා ගන්න.

ආරම්භ කිරීම සඳහා අවශ්‍ය වන මෙවලම්

• පරිඝණකයක් හෝ ස්මාර්ට් ජංගම දුරකතනයක්

• විශ්වසනීය අන්තර්ජාල සම්බන්ධතාවයක්

• වෙළෙඳ මෘදුකාංගය (අවකාශය) සාමාන්‍යයෙන් තැරැව්කරු විසින් ලබා දෙනු ඇත

• වෙළෙඳ ප්‍රාග්ධනය

• විදේශ විනිමය හුවමාරු තැරැව්කරු


Copyright © 2015-2022 uniglobemarkets.com.All rights reserved.
Request a Call Back
ප්‍රතිපෝෂණ