මුදල් කළමනාකරුවන් - Uniglobe Markets

මුදල් කළමනාකරුවන්

මුදල් කළමනාකරුවන්

rebate2

අපි අරමුදල් කළමනාකරුවන් සමඟ හවුල් ව්‍යාපෘති අනුමත කරන්නෙමු.

ඔබගේ අරමුදල් අවශ්‍යකරන තක්සේරුවට ලක් කිරීමෙන් පසු ඔබට ඔබගේ ගණුදෙනුකරුවන් සඳහා ආවරණය කළ හෝ ආවරණය නොකළ පදනම තත්වයන් යටතේ වෙළෙඳාම සිදුකිරීමට අවස්ථාව ලබා දීමට අප කැමැත්ත පළ කරන්නෙමු. එමෙන්ම ඔබගේ සේවාවන් අපගේ වෙබ් අඩවිය ඔස්සේ ප්‍රචාරණය කිරීමට අවස්ථාවක්ද අප විසින් ලබා දෙන්නෙමු.

ප්‍රධාන අංග ලක්ෂණ සහ හිමිවන ප්‍රතිලාභ;

•  අප විසින් ඔබට යුනිග්ලෝබ් මාකට්ස් ප්‍රතිශත ලෙස ප්‍රතිපාදන කළමනාකරණය කිරීමේ මොඩියුලය (PAMM) මෘදුකාංගය සපයනු ලැබේ.

• PAMM මෘදුකාංගය වත්කම් කළමනාකරුට විවිධ උපාය මාර්ග හරහා ආයෝජන විවිධාංගීකරණය කිරීමෙන් ඔහුගේ ∕ ඇයගේ ගිණුම් තුළ ඇති අරමුදල් ප්‍රතිපාදන වෙන් කිරීමට අවස්ථාව උදා කර දේ.

• ගණුදෙනු බෙදා හැරීමේදී අත්වැරැදීම් සිදුවීමට ඇති ඉඩකඩ මඟහරවමින් වත්කම් කළමනාකාරීත්වයට නම්‍යශීලී ප්‍රතිපත්තියක් අනුගමනය කරනු ලැබේ.

• යුනිග්ලෝබ් මාකට්ස් MT4 මෘදුකාංගය මත එක් ප්‍රධාන ගිණුමක් යොදාගනිමින් ඔබගේ අනෙකුත් ගිණුම් සියල්ලෙන්ම වෙළෙඳාම සිදුකිරීමේ හැකියාව ඇත.

•  ඔබ ඉල්ලාසිටින්නේ නම් ඔබගේ සේවයට සහ ඔබගේ කාර්‍යසාධනයට අපගේ වෙබ් අඩවිය ඔස්සේ ප්‍රචාරයක් ලබා දීමට හැකිය.

•  ඔබගේ ගණුදෙනු සඳහා අයකෙරෙන්නේ අවම තැරැව්කරණ ගාස්තු වන අතර ඔබට වැඩි ප්‍රතිදානයක් ලබාදේ.

•  ඔබගේ ගිණුම් කළමනාකරණයේදී විශේෂඥ උපදේශක මෘදුකාංග භාවිතා කිරීමට අවසර ඇත.

•  යුනිග්ලෝබ් මාකට්ස් PAMM මෘදුකාංගය භාවිතා කිරීමට එක් ගිණුමක් සඳහා තිබිය යුතු අවම මුදල් ප්‍රමාණය $1000 කි.

වැඩිදුර විමර්ශන සඳහා, කරුණාකර මෙතනින් අපව සම්බන්ධ කරගන්න

Copyright © 2015-2022 uniglobemarkets.com.All rights reserved.
Request a Call Back
ප්‍රතිපෝෂණ