මූලධර්ම විශ්ලේෂණය - Uniglobe Markets

මූලධර්ම විශ්ලේෂණය

මූලධර්ම විශ්ලේෂණය

ආයෝජන සම්බන්ධ සැබෑ වටිනාකම පිළිබඳව අනාවැකි පළකිරීමට උත්සාහකිරීමේ ක්‍රමවේදය මූලධර්ම විශ්ලේෂණය වේ. සළකන ලද නිපැයුමක වෙළෙඳපළ වටිනාකම සෑමවිටම එහි ‘සැබෑ වටිනාකම’ එසේත් නොමැතිනම් ‘ස්වාභාවික වටිනාකම’ දෙසට චලනය වීමේ නැඹුරුවක් ඇත යන සිද්ධාන්තය මත මූලධර්ම විශ්ලේෂණය පදනම්ව පවතී. මූලධර්ම වෙළෙන්දන් විසින් සිදුවන වැදගත් සිදුවීම් වලට වෙළෙඳපළ කිසියම් ක්‍රමයකට ප්‍රතික්‍රියා කරනු ඇතැයි විශ්වාස කරන අතර මෙම වැදගත් සිදුවීම් මත පදනම්ව අනාගත වෙළෙඳපළ වටිනාකම් පිළිබඳව අනාවැකි පළකිරීමට ඔවුන්ට හැකියාව ඇති බවද විශ්වාස කරයි.

විදේශ විනිමය හුවමාරු වෙළෙඳාමේදී මූලධර්ම විශ්ලේෂණයට ඇතුළත් වනුයේ පවතින ආර්ථික තත්වයන්, රජයේ ප්‍රතිපත්ති සහ ව්‍යාපාරික කාල චක්‍ර රාමුව තුළ සමාජ සාධක වැනි කරුණු විශ්ලේෂණය කිරීමෙන් සළකන ලද විනිමය වර්ගයක මිල තක්සේරුව සහ එහි නැඹුරුතාවය පිළිබඳව අනාවැකි ඉදිරිපත් කිරීමයි.

විදේශ විනිමය හුවමාරු වෙළෙන්දන් විසින් සාර්ව ආර්ථික සූචක අධ්‍යයනය කිරීම මගින් රටක ආර්ථිකය පවතින තත්වය මැන බලනු ලැබේ. නිසි පරිදි භාවිතා කළහොත්, මෙම මෙම සූචක ඕනෑම විදේශ විනිමය හුවමාරු වෙළෙන්දෙකුට අනර්ඝ සම්පතක් වනු ඇත. මෙම සූචක ප්‍රකාශයට පත්කිරීමෙන් අනතුරුව අපට වෙළෙඳපළ විචලතාවය නිරීක්ෂණය කළ හැකිය. විචලතාවයෙහි ප්‍රමාණය සූචකයේ බරපතළකම මත රදා පවතී. වඩා වැදගත් සූචකය කුමක්ද සහ එමගින් ඉදිරිපත් කෙරෙන්නේ කුමක්ද යන දේවල් පිළිබඳව අවබෝධ කර ගැනීම ඉතාමත් වැදගත් වන්නේ මේ නිසාය.

වැදගත් ආර්ථික සූචක කිහිපයක් ;


පොලී අනුපාත නිවේදනය

විදේශ විනිමය හුවමාරු වෙළෙඳපළ තුළ මුදල් වර්ගවල මිලගණන් චලනය කරවීමේදී පොලී අනුපාත වඩාත් වැදගත් භූමිකාවක් ඉටුකරනු ලබයි. පොලී අනුපාත ආයෝජන ගලනය පිණිස ක්‍රියාත්මක වේ. රාජ්‍යයක ආර්ථිකය විනිමය මගින් නිරූපනය කිරීමට පටන් දිනයේ සිටම, එක් විනිමය වර්ගයක් තවත් විනිමය වර්ගයකට සාපේක්ෂව දරණ වටිනාකමෙහි වෙනස්වීම් වලට පොලී අනුපාත දැඩි බලපෑම් ඇති කරයි. මහ බැංකු විසින් පොලී අනුපාත වෙනස් කිරීම් සිදුකළ විට ඒමගින් විදේශ විනිමය හුවමාරු වෙළෙඳපළ ප්‍රත්‍යක්ෂ සංචලනයකට සහ විචලතාවයකට භාජනය වන අතර මහ බැංකුවල ක්‍රියාකාරීත්වය නිරවද්‍ය ලෙස නිරීක්ෂණය කිරීමෙන් වෙළෙන්දන්ට සාර්ථක ගණුදෙනුවක් සිදුකර ගැනීමේ සම්භාවිතාව වැඩිදියුණු කරගත හැකිය.


දළ දේශීය නිෂ්පාදිතය (GDP)

දළ දේශීය නිෂ්පාදිතය රටක ආර්ථිකයේ පුළුල්ම මිනුමක් වන අතර, එමගින් සළකන ලද වර්ෂයක් පුරාවට රට තුළ නිපදවූ සියළුම භාණ්ඩ සහ සේවා වල මුළු වෙළෙඳපළ වටිනාකම ඉදිරිපත් කෙරේ. දළ දේශීය නිෂ්පාදිතය බොහෝ විට මන්දගාමී සූචකයක් ලෙසට එතුළින්ම දක්නට ලැබෙන බැවින්, බොහෝ වෙළෙන්දන් විසින් අවසාන දළ දේශීය නිෂ්පාදිත නිවේදනය නිකුත් කිරීමට මාස ගණනකට පෙර නිකුත් කෙරෙන වාර්ථා දෙක මත අවදානය යොමු කරනු ලැබේ : අත්තිකාරම් වාර්තාව සහ මූලික වාර්තාව. මෙම වාර්තා දෙක අතර සුවිශේෂී සංශෝධන පවතීනම් සැළකියයුතු විචලතාවන් සිදුවනු ඇත.


පාරිභෝගික මිල දර්ශකය

පාරිභෝගික මිල දර්ශකය (CPI) බොහෝ විට උද්ධමනය පෙන්වීමේ ඉතා වැදගත් තීරණාත්මක සූචකයකි. එමගින් මූලික පාරිභෝගික භාණ්ඩවල සිල්ලර මිල ගණන් මට්ටම වෙනස්වීම් ඉදිරිපත් කෙරේ. සාමාන්‍ය තත්ව යටතේ ආර්ථිකය වර්ධනය වන්නේ නම්, පාරිභෝගික මිල දර්ශකයේ ඉහළ යාම මූලික පොලී අනුපාතවල ඉහළයාමකට හේතු විය හැකිය. මෙය, අනෙක් අතට, අදාල මුදල් වර්ගයට ඇති වෙළෙඳපළ ආකර්ෂණය ඉහළ නංවයි.


සේවානියුක්ති සූචක

සේවානියුක්ති සූචක මගින් ව්‍යාපාරික කාල චක්‍රයේ හෝ ආර්ථිකයේ සමස්ථ ශක්තිමත්භාවය පිළිබිඹු කරයි. ආර්ථිකයක් ක්‍රියාත්මකවන ආකාරය තේරුම් ගැනීමට, කොපමණ රැකියා ප්‍රමාණයක් නිර්මාණය හෝ විනාශ වෙමින් පවතින්නේද, ක්‍රියාකාරීව රැකියාවල නිරත වන ශ්‍රම බළකායේ ප්‍රතිශතය කුමක්ද, සහ කොපමණ නව ජනතාවක් විරැකියාවෙන් පසුවන්නේද යන කරුණු පිළිබඳව දැනගැනීම ඉතා වැදගත් වේ.


සිල්ලර වෙළඳාම්

සිල්ලර වෙළඳාම් සූචකය මාස්පතා නිකුත් කෙරෙන අතර එය විදේශ විනිමය හුවමාරු වෙළෙන්දන්ට වැදගත් වන්නේ එමගින් සමස්ථ පාරිභෝගික වියදම් ශක්තිය සහ සිල්ලර වෙළඳසැල් සාර්ථකත්වය පෙන්නුම් කරන බැවිනි. වඩා වැදගත්කමක් ඇති මන්දගාමී සූචක වල ක්‍රියාකාරිත්වය පිළිබඳව අනාවැකි පළකිරීමට සහ ආර්ථිකයක ක්ෂණික දිශානතිය තක්සේරු කිරීමට සිල්ලර වෙළඳාම් සූචක භාවිතා කළ හැකිය.


ගෙවුම් ශේෂය

විදේශ වල සිට ලැබුණු ගෙවීම් ප්‍රමාණය සහ විදේශයන්ට යැවුණු ගෙවීම් ප්‍රමාණය අතර අනුපාතය ගෙවුම් ශේෂය මගින් ඉදිරිපත් කෙරේ. අන්තර්ජාතික සංවිධානවලට සහ විදේශයන්ට සිදුකළ ගෙවීම් ප්‍රමාණයට වඩා ලැබුණු ගෙවීම් ප්‍රමාණය වැඩි නම් ගෙවුම් ශේෂය ධනාත්මක වේ. මෙම අතිරික්තය දේශීය මුදල් වර්ගයේ වර්ධනයට හිතකර වේ.


රජයේ මුදල් සහ මූල්‍ය ප්‍රතිපත්තිය

ආර්ථිකයේ ස්ථාවරත්වය (උ.දා., පූර්ණ සේවානියුක්තිය, උද්ධමනය පාලනය, සහ සාධාරණ ගෙවුම් ශේෂය) යනු රජයන් විසින් රජයේ මුදල් සහ මූල්‍ය ප්‍රතිපත්ති මෙහෙයවීම තුළින් සාක්ෂාත් කර ගැනීමට උත්සාහ කරන්නාවූ ප්‍රධානතම ඉලක්ක වලින් එකකි. මුදල් ප්‍රතිපත්තිය බදු සහ වියදම් වලට සම්බන්ධ වන අතර, මූල්‍ය ප්‍රතිපත්තිය මූල්‍ය වෙළෙඳපලට සහ ණය, මුදල්, සහ අනෙකුත් මූල්‍යමය වත්කම් වලට සම්බන්ධ වේ.

විදේශ විනිමය හුවමාරුවේ මූලධර්ම ඇගයීමට ආර්ථිකමය සූචක ගණනාවක්ම පවතින අතර ඊටත් වැඩියෙන් පෞද්ගලික වාර්තාද පවතී. ආර්ථික සූචකවල අගය දෙස බැලීමට පමණක් නොව ඒවායේ අදහස සහ ඒවා රාජ්‍යයක ආර්ථිකයට බලපෑම් ඇතිකරන්නේ කෙසේද යන කරුණු පිළිබඳවද අවබෝධ කර ගැනීමට කාලය වෙන් කිරීම ඉතා වැදගත් වේ.

Copyright © 2015-2022 uniglobemarkets.com.All rights reserved.
Request a Call Back
ප්‍රතිපෝෂණ