ක්රිEප්ටෝ මුදල් - Uniglobe Markets

පසුගිය දශකය පුරා ගුප්ත ව්‍යවහාර මුදල් සම්භාවිතාවයන් මතු වූ අතර, ඒ අතරින් ක්‍රිප්ටෝ මුදල් අනාගතයේ මුදල් හුවමාරැ කිරීමේ වත්කම් පන්තියක් ලෙස ක්‍රියා කරන්නේය. ක්‍රිප්ටෝ මුදල් නව කර්මාන්තයේ ක්‍ෂණික බ්ලොක්  තාක්‍ෂණය යොදා ගනිමින් මෑත වසරවලදී ගුප්ත ලේඛන ගතව වාර්තා පිහිටුවා ඉතා ඉක්මනින් ඉහළ නැංවී ඇති අතර එම නව උපකරණ සමඟ සම්බන්ධ වී වෙළඳාමේ යෙදෙන්නට වෙළෙන්දන්හට ඉහල අවස්ථාවක් ලබා දෙන්නෙමු.

දැන් ඔබට ඩිජිටල් කාසි විප්ලවයේ කොටසක් විය හැක. වර්තමානයේ ප්‍රධාන පෙළේ ගුප්ත කේඳ්‍රයන් වන ක්‍රිප්ටෝ මුදල් සමඟ වෙළඳපොලේ වෙළඳාම් කිරීම සඳහා යුනිග්ලෝබ් මාර්කට්ස් ඔබට දැන් අවස්ථාව ලබා දෙයි.ඒවා,බිට් කොයින්(BTC),ලයිට් කොයින්(LTC),ඩෑශ්(DSH),රිපල් (XRP)නම්වේ.

යුනිග්ලෝබ් මාර්කට්ස්ප්‍රධාන කරනු ලබන එනම්,BTCUSD, ETHUSD වැනි විවිධාකාර ගුප්ත නිෂ්පාදනඅපගේ සියලු වෙළෙඳ වේදිකාවලට 5: 1 දක්වා වූ ලීවරණයක් සහිතවවිවිධාකාර සැළසුම් සමඟ සපයනු ලබන්නේලෝකයේ  ඕනෑම ස්ථානයක සිට,ඕනෑම කෝණයක සිට මෙම  වෙළඳපොළ වෙත පිවිස වෙළඳාමේ යෙදීමට ඉඩ සලසා දීමටයි. ලොව ඉහළම ගණයේ ක්‍රිප්ටෝ මුදල් හුවමාරු කරනය සඳහා හොඳම ද්‍රවශීලතාවයක් සහිත ඉහළම ලීවරණයන් සහිත වෙළඳපළ අත්දැකීම පාරිභෝගිකයින්ට ලබා දීම සඳහා යුනිග්ලෝබ් මාර්කට්ස් කටයුතු කරනු ලබයි.

යුනිග්ලෝබ් මාර්කට්ස් සමඟ ක්‍රිප්ටෝ මුදල් වෙළඳාම් කිරීමේදී,ඔබ සැබවින්ම මුදල් ඒකකයේ භෞතික මිළදී ගැනීම වෙනුවට තෝරාගත් ඩිජිටල් කාසියක මිල වෙනස් කිරීම් මත ගනුදෙනු කරනු ඇත.

Copyright © 2015-2022 uniglobemarkets.com.All rights reserved.
Request a Call Back
ප්‍රතිපෝෂණ