ෆොරෙක්ස් - Uniglobe Markets

ෆොරෙක්ස් මගින් විස්තර කෙරෙනුයේ, ලෝකයේ විවිධ රටවල භාවිතා කරන මුදල් වර්ග හුවමාරු කරමින් වෙළෙඳ ගණුදෙනු සිද්ධ කෙරෙන විදේශ විනිමය හුවමාරු වෙළෙඳපොල පිළිබඳවයි. කොටස් වෙළෙඳපල මෙන් 10 ගුණයක් තරම් විශාල වන දෛනිකව ඇමරිකානු ඩොලර් ට්‍රිලියන 4 කට වැඩි මුදල් ප්‍රමාණයක් ගණුදෙනු වන, විදේශ විනිමය හුවමාරු වෙළෙඳපොල ලොව පවතින වඩාත් සුවිශේෂීම සහ විශාලතම මූල්‍ය වෙළෙඳපළ බවට පත්ව ඇත්තේ එහි පවතින අති විශාල ධාරිතාවය සහ ද්‍රවතාව හේතුවෙනි. විදේශ මුදල් හුවමාරු වෙළෙඳාමට මධ්‍යගතවූ වෙළෙඳපළක් නොමැතිවීම හේතුකොටගෙන ඕනෑම අවස්ථාවක විවෘතව ඇති ඕනෑම වෙළෙඳපළක වෙළෙඳාමෙහි නිරත වීමට ඇති හැකියාව, ගණුදෙනුකරුවන්ට සති අන්ත හැර සතියේ දින 5 ම පැය 24 පුරාම, මුදල් වර්ග මිලදී ගැනීම සහ විකිණීම සඳහා නිර්මාණය වී ඇති මහඟු අවස්ථාවකි.

යුනිග්ලෝබ් මාකට්ස් ආයතනය තම ගණුදෙනුකරුවන්ට ප්‍රධාන මුදල් යුගල වල සිට සුළු මුදල් යුගල දක්වා වැඩි පරාසයක වෙළෙඳාමෙහි නිරත වීමට, අතිශය දියුණු විදේශ විනිමය හුවමාරු වෙළෙඳාම් මෘදුකාංගයක් පිරිනමනු ලැබේ. පූර්ණ පුහුණුව ලත් විශේෂඥයින්ගෙන් සැදුම්ලත් අපගේ කණ්ඩායම ඔබට ගිණුමක් ආරම්භ කිරීමට සහය වීමට සහ වෙළෙඳ මෘදුකාංගය සම්බන්ධයෙන් අවශ්‍ය ඕනෑම සහයක් ලබා දීමට ඉදිරිපත්ව සිටී.

ඔබ විසින්ම මූල්‍ය වෙළෙඳපළ අත්දැකීම ලබා ගැනීමට අදම ඉතා පහසුවෙන් අප සමඟ ගිණුමක් විවෘත කරන්න, වැඩිදුර තොරතුරු සඳහා අප හා සම්බන්ධවන්න.


විදේශ විනිමය හුවමාරු වෙළෙඳාම සඳහා සරල උදාහරණයක්

EUR/USD විකිණීමේ ගණුදෙනුව සළකන්න

ලීවරණය 1: 300 ලෙස ගනිමු

ගණුදෙනුව විවෘත කිරීමේ ක්‍රියාවලිය

ගණුදෙනුව විවෘත කරන අවස්ථාවේදී යූරෝ එකක් ගැනීමට අවශ්‍ය ඇමරිකානු ඩොලර් ප්‍රමාණය නොහොත් ඇමරිකානු ඩොලරයට එදිරිව යූරෝ එකක හුවමාරු අනුපාතය (EUR/USD) 1.25412 කි.

ඔබ විසින් 1.25412 හුවමාරු අනුපාතයට සම්මත කොටස් 1 ක ( සම්මත කොටස් එකක් ඇමරිකානු ඩොලර් 100,000 ට සමාන වේ) විකිණීමේ ගණුදෙනුවක් විවෘත කිරීමට තීරණය කර ඇතැයි සළකන්න.

ගණුදෙනුව විවෘත කිරීමට අවශ්‍ය සීමාන්තිකය (ගණුදෙනුව සිදු කිරීමට ඔබගේ ගිණුමෙන් භාවිතා වන මුදල ) ඇමරිකානු ඩොලර් $125,412 ∕ 300 = ඇමරිකානු ඩොලර් $ 418.04 කි.

ගණුදෙනුව අවසන් කිරීමේ ක්‍රියාවලිය

ගණුදෙනුව අවසන් කරන අවස්ථාවේදී යූරෝ එකක් ගැනීමට අවශ්‍ය ඇමරිකානු ඩොලර් ප්‍රමාණය නොහොත් ඇමරිකානු ඩොලරයට එදිරිව යූරෝ එකක හුවමාරු අනුපාතය (EUR/USD) 1.24623 කි.

එක් සතියකට පසුව ඇමරිකානු ඩොලරයට සාපේක්ෂව යූරෝ එකක අගය1.24323 දක්වා පහළ වැටී ඇති බවත්, ඔබ ඔබගේ විකිණුම් ගණුදෙනුව අවසන් කර ලාභය ලබා ගැනීමට තීරණය කලේ යැයි සිතන්න.

වෙළෙඳපළ තුළ සිදුව ඇති වෙනස්වීම = 1.25412 – 1.24323 = ඒකක 1089 = පිප් 108.9

EUR/USD (සම්මත කොටස් 1 ක් සඳහා) පිප් එකක වටිනාකම = $10

ගණුදෙනුවේ දළ ලාභය = ඇමරිකානු ඩොලර් $10*108.9 = ඇමරිකානු ඩොලර් $ 1,089


Copyright © 2015-2022 uniglobemarkets.com.All rights reserved.
Request a Call Back
ප්‍රතිපෝෂණ