කොටස් - Uniglobe Markets

යුනිග්ලෝබ් මාර්කට්ස් හි හොඳම ලක්‍ෂණය අපගේ පාරිභෝගිකයින්හට දැන් අප විසින්  පිරිනමනු ලබන සේවාවන් රාශියයි. මුදල් හුවමාරු කිරීම, භාණ්ඩ හෝ කොටස් වල ගනුදෙනු කිරීම, අපගේ වෙළඳපල පරාසය අඛණ්ඩව ව්‍යාප්ත කර ඇති අතර දැන් කොමිස් ගාස්තුවක් නොමැතිව කොටස් වල ගනුදෙනු කිරීමට සෑම බහුජාතික සමාගමක්ම පාහේ පිරිනැමෙනු ඇත.

ඔබට ගූගල් ඇමසෝන් වැනි විශාල වෙළඳ නාමයන් සහිත වෙළඳ CFD නිෂ්පාදන සමඟ වෙළඳාම් කිරීමට අවශ්‍ය නම්,  වෙළඳාම් කිරීමට අප සමග එක්ව සලකා බලන්න. යුනිග්ලෝබ්සමඟ ඔබට ලැයිස්තුගත කළ වඩාත් බලවත් සමාගම් කිහිපයක කොටස් මිලදී ගැනීමට සහ විකිණීමට හැකිය.ඒවා නම්,NYSE, NASDAQ, LSEසහ යුරෝපානු කොටස් වේ.

ඔබට කොටස් මත වෙළඳාම් කිරීමට ,එක් එක් කොටස් හුවමාරු වල වෙනස්කම් මත මිලදී ගැනීමට හෝ විකිණීමට ඉතා ඉක්මනින් සහ පහසුවෙන් ලබා ගත හැකි වනු ඇත.

අපගේ  වෙළඳාම් කළ හැකි කොටස් අතරින් වඩාත් ජනප්‍රිය කොටස් වන්නේ; ඇමසෝන්, ගූගල්, මැක්ඩොනල්ඩ්ස්, ඊබේ, ඇලිබාබා, ෆේස්බුක් වේ.

යුනිග්ලෝබ් මාර්කට්ස් සමඟ කොටස් වල වෙළඳාම් කිරීමේ වෙළඳ වාසි:

– වේගවත් ක්‍රියාත්මක කිරීම් සහ ශක්තිමත් ද්‍රවශීලතාව

– ඔබේ වෙළෙඳ හැකියාවන් වැඩිදියුණු කිරීම සඳහා උත්තෝලනය කළ වෙළඳාම සහ ප්‍රසාද දීමනා.

– එක් ගිණුමක් සමඟ සියළුම බහු භාණ්ඩ නිෂ්පාදන සමඟ වෙළඳාම් කරන්න ,කොටස් වෙළඳාම සඳහා වෙන වෙනම ගිණුම් සකසා ගැනිමට අවශ්‍ය නොවේ.

– ලෝකයේ ඉහළම ගණයේ ගනුදෙනු කාරක කොටස් වලට ප්‍රවේශය.

Copyright © 2015-2021 uniglobemarkets.com.All rights reserved.
Request a Call Back
ප්‍රතිපෝෂණ