වෙළෙඳ භාණ්ඩ - Uniglobe Markets

රත්‍රන් සහ රිදී වැනි වටිනා ලෝහ වෙළෙඳාම මගින්, ඔබගේ ආයෝජන කළඹ පුළුල් විවිධාංගීකරණයට ලක්කරන බැවින් ඒ ඔස්සේ ඔබට අද්විතීය ආයෝජන අවස්ථා හිමිවේ. වෙළෙඳපළ තුළ අධික විචලනයන් හෝ දේශපාලන අවිනිශ්චිතතාව හෝ ආර්ථික සිද්ධීන් සිදුවන අවස්ථාවලදී , බොහෝ ගණුදෙනුකරුවන් රත්‍රන් ∕ රිදී මත වෙළෙඳාම තුළින් ඔවුන්ගේ අවදානම් තත්වයන් පාලනය කර ගන්නා අතර ඉහල සමබරතාවකින් යුතු ආයෝජන කළඹක් නිර්මාණය කර ගනිති.

අවිනිශ්චිත වෙළෙඳපළ තත්ව යටතේදී වුවද වටිනා ලෝහ වර්ග මත වෙළෙඳාම ආරක්ෂිත ආයෝජන ලෙස සලකනු ලැබේ. රත්‍රන් වැනි ලෝහ වල වටිනාකම ක්‍රමානුකූලව විචලනය වීමේ වැඩි නැඹුරුතාවක් පෙන්නුම් කරන බැවින් එවන් වෙළෙඳපළ විචලන පවතින විට සුවිශේෂී ප්‍රතිලාභ සම්භාව්‍යතාවක් තබා ගත හැකි වෙළෙඳ අවස්ථා උදාවේ.

බොහෝ ආයෝජකයින්ද හෙජින් උපක්‍රමය මගින් ලාභ ලැබීමට වටිනා ලෝහ වෙළෙඳාම යොදා ගනු ලබයි; ආයෝජකයින් හට අඩු අවදානමක් යටතේ වැඩි ප්‍රතිලාභ නිරාවරණය කරමින්, වටිනා ලෝහ වෙළෙඳාම ඕනෑම ද්‍රවශීල වෙළෙඳපලක් තුළ හෙජින් උපක්‍රමය භාවිතා කිරීමට මහඟු අවස්ථාවක් උදාකරයි.

වටිනා ලෝහ වෙළෙඳාම ක්‍රියාත්මක වන්නේද විදේශ විනිමය හුවමාරු වෙළෙඳාම ක්‍රියාත්මක වන ආකාරයටමය ඔබට විදේශ මුදල් යුගල වෙළෙඳාම් කරන ආකාරයටම රත්‍රන් වෙළෙඳාමද සිදුකල හැකිය; යුනිග්ලෝබ් මාකට්ස් ආයතනය විශේෂඥ සහාය සහ ප්‍රමාණවත් ලීවරණයක් සපයමින් වටිනා ලෝහ වෙළෙඳාමට ඉහලම පහසුකම් සපයනු ලැබේ.

අන්තර්ජාලය ඔස්සේ රත්‍රන්,රිදී හෝ ඕනෑම වටිනා ලෝහ වර්ග මත වෙළෙඳාම අරඹන්නට අදම ඉතා පහසුවෙන් අප සමඟ ගිණුමක් විවෘත කරන්න, වැඩිදුර තොරතුරු සඳහා අප හා සම්බන්ධවන්න.


රත්‍රන් වෙළෙඳාම සඳහා සරල උදාහරණයක්

XAU/USD මිලදී ගැනීමේ ගණුදෙනුව සළකන්න

ලීවරණය 1:100 ලෙස ගනිමු.

ගණුදෙනුව ආරම්භ කිරීමේ ක්‍රියාවලිය

ගණුදෙනුව විවෘත කරන අවස්ථාවේ රත්‍රන් අවුන්සයක් ගැනීමට අවශ්‍ය ඇමරිකානු ඩොලර් ප්‍රමාණය නොහොත් ඇමරිකානු ඩොලරයට එදිරිව රත්‍රන් අවුන්සයක හුවමාරු අනුපාතය (XAU/USD) 1250.00 කි.

ඔබ විසින් 1250.00 හුවමාරු අනුපාතයට සම්මත කොටස් 1ක ( සම්මත කොටස් එකක් අවුන්ස 100 ක් වේ ) මිලදීගැනීමේ ගණුදෙනුවක් සිදුකිරීමට තීරණය කර ඇතැයි සළකන්න.

ගණුදෙනුව විවෘත කිරීමට අවශ්‍ය සීමාන්තිකය (ගණුදෙනුව සිදුකිරීම සඳහා ඔබගේ ගිණුමෙන් භාවිතා වන මුදල ) 1*100*1250.00*1/100 = ඇමරිකානු ඩොලර් $ 1250 කි.

ගණුදෙනුව අවසන් කිරීමේ ක්‍රියාවලිය

ගණුදෙනුව අවසන් කරන අවස්ථාවේ රත්‍රන් අවුන්සයක් ගැනීමට අවශ්‍ය ඇමරිකානු ඩොලර් ප්‍රමාණය නොහොත් ඇමරිකානු ඩොලරයට එදිරිව රත්‍රන් අවුන්සයක හුවමාරු අනුපාතය (XAU/USD) 1274.00 කි.

එක් සතියකට පසුව ඇමරිකානු ඩොලරයට සාපේක්ෂව රත්‍රන් අවුන්සයක වටිනාකම 1274.00 දක්වා ඉහළ ගොස් ඇති බවත්, ඔබ ඔබගේ මිලදී ගැනීමේ ගණුදෙනුව අවසන් කර ලාභය ලබා ගැනීමට තීරණය කලේ යැයි සිතන්න.

වෙළෙඳපළ තුළ සිදුව ඇති වෙනස්වීම = 1274.50 – 1250.00 = ඒකක 2450

ගණුදෙනුවේ දළ ලාභය = ඇමරිකානු ඩොලර් $ 1*2450 = ඇමරිකානු ඩොලර් $ 2450


ස්ථානීය ලෝහ සංකේතය වර්ගය කොටසක ප්‍රමාණය
ස්ථානීය රත්‍රන් XAUUSDi ස්ථානීය අවුන්ස 100
ස්ථානීය රිදී XAGUSDi ස්ථානීය අවුන්ස 5,000

Copyright © 2015-2021 uniglobemarkets.com.All rights reserved.
Request a Call Back
ප්‍රතිපෝෂණ