මිත්‍රයෙකු යොමු කරන්න - Uniglobe Markets

මිත්‍රයෙකු යොමු කරන්න

මිත්‍රයෙකු යොමු කරන්න

rebate2

යුනිග්ලෝබ් මාකට්ස් ආයතනය සේවාදායක පක්ෂපාතීත්වය ඉතා ඉහළින් අගය කරන අතර ඔවුන් විසින් සිදුකරන ඕනෑම දායකත්වයකට ත්‍යාග පිරිනමනු ලැබේ. අප ගණුදෙනුකරුවන් විසින් ඔවුන්ගේ මිතුරන්ට හෝ අනෙකුත් සහෝදර වෙළෙඳුන්ට යුනිග්ලෝබ් මාකට්ස් ආයතනයත් සමඟ වෙළෙඳාමෙහි නිරත වීමේ වාසි පෙන්වාදීමට කෘතඥතාව පළ කිරීමේ ක්‍රමයක් වන්නේ අපගේ යොමු කරවීමේ වැඩසටහනයි.ඕනෑම ගණුදෙනුකරුවෙකුට මෙම වැඩසටහනට සම්බන්ධ විය හැකි අතර නව ගණුදෙනුකරුවෙක් යුනිග්ලෝබ් මාකට්ස් ආයතනයට හඳුන්වා දෙමින් වටිනා ප්‍රසාද දීමනා ලබා ගත හැකිය.

එය ක්‍රියාත්මක වන්නේ කෙසේද ?

• ඔබ යුනිග්ලෝබ් මාකට්ස් වෙත රැගෙන එන සෑම ගණුදෙනුකරුවෙක් සඳහාම, එක් ගණුදෙනුකරුවෙක් සඳහා $ 3,000 දක්වා ලඟා වන කොමිස් මුදලක් අප විසින් ඔබට ලබා දෙන්නෙමු.
• අවම වශයෙන් $100ක මූලික තැන්පතුවක් සමඟ සජීවී විදේශ විනිමය හුවමාරු සහ වෙනස්වීම සඳහා වන ගිවිසුම් වෙළෙඳ ගිණුමක් විවෘත කිරීමට ඔබගේ මිතුරන්ට ආරාධනා කරන්න.
• ඔබ විසින් යොමු කළ ගණුදෙනුකරු වෙළෙඳාම් කිරීම ආරම්භ කළ විට ඔහුගේ ගිණුම සක්‍රීය වේ, එවිට අප ඔබගේ ගිණුම තෝරා එය තුළට ඔබගේ ප්‍රසාද දීමනාව තැම්පත් කරන්නෙමු.
• ඔබගේ අනුගාමිකයින් මූලික තැම්පතු මුදලට අනුකූලව ප්‍රසාද දීමනාව ලැබෙන අතර එය ශුද්ධ වශයෙන් ලැබුණ මුදලින් 10% කට සමාන වනු ඇත.

ඔබගේ මිතුරාගේ ප්‍රථම තැන්පතුව ඉහළ අගයක් වන විට, ඔබට ලැබෙන කොමිස් මුදලද ඉහළ අගයකි. ඔබට සීමවක් රහිතව අවශ්‍ය ඕනෑම මිතුරන් ප්‍රමාණයක් යොමු කළ හැකි අතර ඒ සෑම යොමුකිරීමක් සඳහාම ඔබට ප්‍රසාද දීමනාව ලැබේ.

ඔබත් අදම යුනිග්ලෝබ් මාකට්ස් වෙත මිතුරන් යොමු කිරීම ආරම්භ කරන්න. එය ඉතා ඉක්මන්, කාර්යක්ෂම සහ උපරිම වාසි ලබා දේ !


නියමයන් සහ කොන්දේසි

• • නීතිමය වයස ( අවුරුදු 18 සහ ඊට වැඩි ) ඕනෑම පුද්ගලයෙකුට මෙයට සම්බන්ධ විය හැකිය. ඔබගේ ග්‍රාහකයින් හෝ ∕ ඔබ විසින් අලුතෙන් හඳුන්වා දෙන පුද්ගලයින් දැනටමත් යුනිග්ලෝබ් මාකට්ස් ආයතනයේ සේවාදායකයින් ∕ වෙළෙඳාමේ යෙදී සිටින්නන් හෝ ∕ තැරැව්කරු හඳුන්වා දෙන්නන් යන අයගෙන් කෙනෙක් නොවිය යුතුය.
• ඔබ විසින් යුනිග්ලෝබ් මාකට්ස් වෙත හඳුන්වා දෙන එක් එක් ගණුදෙනුකරුවෙකු සඳහා ඔබට ලැබෙන කොමිස් මුදල සහ දිරිගැන්වීමේ දීමනාව යොමුකරන ලද ගණුදෙනුකරුගේ මූලික තැම්පතු මුදලින් 10% කි. ඔබ විසින් යොමුකරන ලද ගණුදෙනුකරු අප සමඟ ගිණුමක් විවෘත කර ප්‍රථම තැම්පතුව ලැබුණු පසු , ගණුදෙනුකරු යොමු කළ පුද්ගලයා වශයෙන් ඔබට, ලැබුණු ශුද්ධ තැම්පතු මුදලෙන් 10% ක් ලැබෙනු ඇත.
• යොමුකරවන ලද එක් ගණුදෙනුකරුවෙකු වෙනුවෙන් ඔබට ලැබෙන උපරිම කොමිස් මුදල $3,000 කි. ඉන් අදහස් වන්නේ යොමුකළ ගණුදෙනුකරුගේ ශුද්ධ තැම්පතුවෙන් 10% ක ප්‍රමාණය සැළකූ විට එය $ 3,000 ( වෙනත් ව්‍යවහර මුදල් වර්ගයකින් නම් මෙම අගයට සමාන ) ට වැඩි වුවද, ගණුදෙනුකරු හඳුන්වා දුන් තැනැත්තාට ලැබෙනුයේ $ 3,000 ක් පමණක් බවය.
• කොමිස් මුදල් ගණනය කිරීම සහ ලබාදීම සිදුකෙරෙනුයේ මාසික පදනම යටතේය. ගණුදෙනුකරුවන් හඳුන්වා දෙනු ලබන තැනැත්තා වෙත ඔහුගේ ∕ ඇයගේ අනුගාමිකයන්ගේ තත්වය සහ සම්පූර්ණ කොමිස් මුදල සම්බන්ධයෙන් සවිස්තර වාර්තා සහ යාවත්කාලීන තොරතුරු ලැබෙනු ඇත.

යුනිග්ලෝබ් මාකට්ස් ආයතනයට තම තනි අභිමතය පරිදි ඕනෑම අවස්ථාවක ඉහත නියමයන්ගෙන් ඕනෑම එකක් සංශෝධනය කිරීමට, අතිරේකව ඕනෑම නියමයක් එකතු කිරීමට, ගණුදෙනුකරුවන් යොමුකිරීමේ ක්‍රියාවලිය නැවැත්වීමට ∕ හෝ අවසන් කිරීමට පූර්ණ අයිතිය ඇත.

Copyright © 2015-2022 uniglobemarkets.com.All rights reserved.
Request a Call Back
ප්‍රතිපෝෂණ