කලාපීය නියෝජිතයන් - Uniglobe Markets

කලාපීය නියෝජිතයන්

කලාපීය නියෝජිතයන්

rebate2

අපගේ කලාපීය නියෝජිත වැඩසටහන යනු යුනිග්ලෝබ් මාකට්ස් ආයතනය තම කලාපය තුළ ප්‍රචාරණය කිරීමට උපකාර කළ හැකි අත්දැකීම් සහිත හවුල් ව්‍යාපෘති සහකරුවන් ඉලක්ක කර නිර්මාණය කරන ලද්දකි. විදේශ විනිමය හුවමාරු වෙළෙඳපළ පිළිබඳව අවශ්‍ය කරන මූලික දැනුම සහ දේශීයව කාර්යාලයක් පවත්වාගෙන යා හැකි කලාපීය නියෝජිතයන්ට අපගේ වෙළඳ නාමය යටතේ වැඩකටයුතු සිදුකරමින් ඔවුන්ගේ කලාපීය භූමිභාගය තුළ ඔවුන්ගේ සේවාවන් ලබා දිය හැකිය. මෙම වැඩසටහන එහි ලාභයෙන් සැලකිය යුතු කොටසක් ප්‍රතිලාභ ලෙස ලබා දෙනු ලබන අතරම, නියෝජිතයා විසින් තම මූල්‍ය සහ සංවිධානමය ගාස්තු අවම අගයක පවත්වාගැනීම අපේක්ෂා කෙරේ. මූල්‍ය වාර්තාකරණයේ සහ පසුපෙළ කාර්යාලීය නඩත්තු සහ ගණුදෙනුකරණයේ වියදම් ආයතනය විසින් දරණ බැවින් එය මූලික ආයෝජනයක් සිදු කිරීමට සූදානමක් නොමැති උදවිය සඳහා වැදගත් ව්‍යාපාරයක් ආරම්භ කිරීමේ හොඳම මාර්ගයකි.

ප්‍රතිලාභ :

•  • දැනටමත් බොහෝ ගණුදෙනුකරුවන් විසින් හඳුනාගෙන ඇති අනාගතයේදී වැඩි ගණුදෙනුකරුවන් පිරිසක් පැමිණෙන යුනිග්ලෝබ් මාකට්ස් වෙළෙඳනාමය යටතේ වැඩ කටයුතු සිදුකිරීමේ අයිතිවාසිකම හිමිවීම

•  ඉහළම හවුල් ව්‍යාපෘති ප්‍රතිලාභ ලැබේ ( යොමුකරවන ලද ගණුදෙනු කරුවන්ගෙන් යුනිග්ලෝබ් මාකට්ස් ආයතනය ජනනය කරන ආදායමෙන් 60% ක් ද සමාගම වෙත රැගෙන ආ උප අනුබද්ධ කරන්නන් උපයා ගන්නා කොමිස් මුදලෙන් 25% ක ප්‍රමාණයක්ද ).

•  ඉතා සුළු මූලික ආයෝජනයකින් ආරම්භ කළ හැකිය.

•  තමන් විසින්ම ගොඩනඟාගත් අනුබද්ධිතයින් ජාලයක් නිර්මාණය කරගැනීමට අවස්ථාවකි

•  හොඳ නියෝජිත වෙබ් අඩවියක් නිර්මාණය කර සංවර්ධනය කරගැනීමට අවස්ථාවකි

•  සමාගම මගින් සම්පූර්ණ සහාය ලබා දේ ; නව කාර්යාලයක් ප්‍රතිෂ්ඨාපනය කිරීමේදී, වෙළෙඳ ප්‍රචාරණ සහ අලෙවිකරණ ක්‍රියාකාරකම් වලදී, කාර්‍ය මණ්ඩලය පුහුණුකිරීමේදී සහ දෛනික ව්‍යාපාර කටයුතුවලදී සාමාන්‍ය සහාය

කොන්දේසි:

•  අත්දැකීම්ලත් පුද්ගල කණ්ඩායමක් සහ ඉදිරිපෙළ කාර්යාලයක් සඳහා ප්‍රවේශ වීමේ අවස්ථාව ලැබේ.

•  කලාපීය ව්‍යාපාර කටයුතු සංවර්ධනයට සැලසුම් තිබිය යුතු අතර සමාගම දියුණු කිරීමේ අපේක්ෂාවෙන් කටයුතු කළ යුතුය.

• යුනිග්ලෝබ් මාකට්ස් සමඟ සහයෝගීතාවයෙන් කටයුතු කිරීමේ හැකියාව තිබිය යුතුය, නියෝජිත වෙබ් අඩවිය ප්‍රවර්ධනය කළ යුතුය, ගණුදෙනුකරුවන්ට සහාය දැක්වීම සහ අවශ්‍ය පුහුණු පාඨමාලා කරගෙන යෑම සිදුකළ යුතුය.

අයදුම් කිරීමට සහ වැඩිදුර තොරතුරු සඳහා දැන්ම අප සමඟ සම්බන්ධවන්න

Copyright © 2015-2022 uniglobemarkets.com.All rights reserved.
Request a Call Back
ප්‍රතිපෝෂණ