නියමයන් සහ කොන්දේසි - Uniglobe Markets

නියමයන් සහ කොන්දේසි

නියමයන් සහ කොන්දේසි

 1. මෙම වෙබ් අඩවියට ප්‍රවේශ වීමෙන්, ඔබ පහතින් දක්වා ඇති මෙම වෙබ් අඩවියට සහ එහි ඇති ඕනෑම අංගයකට යන දෙකටම අදාල නියමයන් සහ කොන්දේසි අවබෝධ කර ගැනීමට සහ පිළිපැදීමට එකඟ වන බවට ප්‍රකාශවේ.
 2. යුනිග්ලෝබ් මාකට්ස් ගණුදෙනුකරුවන් සඳහා, ඔබ වෙත දැනුම්දීමකින් තොරව ඕනෑම මොහොතකදී මෙහි දක්වා ඇති නියමයන් සහ කොන්දේසි සංශෝධනය කිරීමේ පූර්ණ අයිතිය සමාගම සතුව පවතී. එබැවින් මෙම නියමයන් සහ කොන්දේසි නිරතුරුව සමාලෝචනය කිරීම ඔබ සතු වගකීමකි. මෙම වෙබ් අඩවිය දිගින් දිගටම භාවිතා කිරීමේදී මතු සඳහන් වන ඕනෑම සංශෝධනයකදී එකී සංශෝධනය ඔබ විසින් පිළිගැනීමට ලක්විය යුතුය.
 3. මෙම වෙබ් අඩවිය සමාගම විසින් නඩත්තු කරනු ලබන අතර එහි හිමිකාරීත්වය සමාගම සතු වේ.
 4. මෙම වෙබ් අඩවියට නිරීක්ෂකයෙකු ප්‍රවේශනය වන්නේ ඔහුගේ∕ඇයගේ ස්වකීය වගකීම මතය, එලෙස ප්‍රවේශ වීමක් කිසිදු ආකාරයකින් ඔහු∕ඇය යුනිග්ලෝබ් මාකට්ස් ආයතනයේ ගණුදෙනුකරුවෙකු බවට පත්වන්නේ යැයි අදහස් නොකෙරේ.
 5. නිරීක්ෂකයා විසින් හොඳින් සිහිතබා ගතයුතු කරුණක් වන්නේ මෙම වෙබ් අඩවිය ඔස්සේ ආයතනය විසින් සපයා ඇති තොරතුරු සහ විශ්ලේෂණ හුදෙක් දර්ශන අරමුණින් පමණක් වන බවත්, ඒවා අඩංගු කර ඇත්තේ කිසිවිටකත් සමාගම විසින් සපයා ඇති මූල්‍ය මෙවලම් මිලදී ගැනීම හෝ විකිණීම යනාදී ගණුදෙනු සිදු කිරීමට නිරීක්ෂකයා උනන්දු කරවීමේ අරමුණින් නොවන බවත්ය.
 6. යුනිග්ලෝබ් මාකට්ස් වෙබ් අඩවියේ ඇතුළත් වන තොරතුරු සහ විශ්ලේෂණ සම්පූර්ණ නොවීමටත්, නිරවද්‍ය නොවීමටත් ඉඩ ඇත. එබැවින්, මෙම වෙබ් අඩවියේ ඇතුළත් තොරතුරු වල නිරවද්‍යතාව පිළිබඳව ආයතනය කිසිදු ආයෝජකයෙකුට හෝ කිසිදු තුන්වන පාර්ශවයකට වගකීමක් දරන්නේ නැත.
 7. අප ආයතනය සම්බන්ධ කර හෝ අප ආයතනයේ නම සඳහන් කර වෙනත් වෙබ් අඩවියක ප්‍රකාශිත අංග සම්බන්ධයෙන් කිසිදු වගකීමක් අප දරන්නේ නැත. එලෙස වෙනත් වෙබ් අඩවියක ඇති අංග මත පදනම්ව ගනු ලැබූ ක්‍රියාමාර්ග වලින් ඇතිවන ප්‍රථිඵල සඳහා යුනිග්ලෝබ් මාකට්ස් ආයතනය වගකිව යුතු නොවන්නේය.
 8. ලොව ඕනෑම ස්ථානයක සිට ඔබට යුනිග්ලෝබ් මාකට්ස් වෙබ් අඩවියට ප්‍රවේශ විය හැකි නමුත් වෙබ් අඩවියේ සඳහන් කර ඇති මූල්‍ය නිපැයුම් සියලුම රටවල ආයෝජකයින් සඳහා නීතියෙන් අනුමත නොවීමට ඉඩ ඇත. ඇතැම් නීතිමය සීමාකිරීම් හේතුවෙන් මෙම වෙබ් අඩවියට ප්‍රවේශ වීම අවහිර වීමට ඉඩ ඇත. එවන් නීතිමය සීමාකිරීම් වලට අදාලවන පුද්ගලයින්ට මෙම වෙබ් අඩවියට ප්‍රවේශ වීමට අවසර නොමැත, එලෙස නීතිවිරෝධී ලෙස මෙම වෙබ් අඩවියට ඇතුළුවන පුද්ගලයින් උදෙසා කිසිදු වගකීමක් ආයතනය විසින් දරන්නේ නැත.
 9. යුනිග්ලෝබ් මාකට්ස් ආයතනය වෙබ් අඩවියට ඇතුළුවන්නන්ගේ පෞද්ගලික තොරතුරු රැස් කිරීමට ඉඩ ඇත. එවැනි තොරතුරු යුනිග්ලෝබ් මාකට්ස් පෞද්ගලිකත්ව ප්‍රතිපත්තියට අනුකූලව භාවිතා කෙරෙනු ඇත.
 10. Uniglobe Markets මෙම වෙබ් අඩවියේ අන්තර්ගතයන් වෙනත් භාෂාවලින් සපයනු ලබන්නේ පරිශීලකයින්ට පහසුව සඳහා පමණි. එම නිසා පරිවර්ථනයට අදාල පිටු වල නිවැරදි භාවය සඳහා වගකීමක් නොලැබේ. ඉංග්රීසි අනුවාදයේ අන්තර්ගතයන් අනෙකුත් භාෂා පිටු අහෝසි වේ.
 11. නියමයන් සහ කොන්දේසි ඕනෑම මොහොතකදී වෙනස් කිරීමේ, යාවත්කාලීන කිරීමේ සහ සංශෝධනය කිරීමේ පූර්ණ අයිතිය යුනිග්ලෝබ් මාකට්ස් ආයතනය සතුය. ඒවා මෙම වෙබ් අඩවියේ පළකරන බැවින් එම නියමයන් සහ කොන්දේසි නිරන්තරව සමාලෝචනය කිරීම ඔබ සතු වගකීමකි.
Copyright © 2015-2021 uniglobemarkets.com.All rights reserved.
Request a Call Back
ප්‍රතිපෝෂණ