පිළිගැනීමේ ප්‍රසාද දීමනාව - Uniglobe Markets

පිළිගැනීමේ ප්‍රසාද දීමනාව

පිළිගැනීමේ ප්‍රසාද දීමනාව

rebate2

යුනිග්ලෝබ් මාකට්ස් ආයතනය තම ගණුදෙනුකරුවන්ට ඔවුන්ගේ වෙළෙඳ ධාරිතාව ඉහළ නැංවීමේ අරමුණින් ත්‍යාගයක් ලෙස 60% ක පිළිගැනීමේ ප්‍රසාද දීමනාවක් පිරිනමනු ලැබ්.

• ඔබගේ ගිණුමේ ලීවරණය වැඩි කර ගත හැකිය
• ඉහළ සීමාන්තික මට්ටමක් පවත්වා ගනිමින් වෙළෙඳාමේ යෙදීමට අවස්ථාව
• ප්‍රසාද දීමනාව ඇමරිකානු ඩොලර් $ 6000 දක්වා ලබාගත හැකිය.
• අවම වෙළෙඳ අවශ්‍යතා නොමැත
• කිසිදු සීමාවකින් තොරව අවශ්‍ය ඕනෑම විටකදී මුදල් ආපසු ගැනීමේ පහසුකම

මෙම සුවිශේෂී ප්‍රසාද දීමනාව පිරිනැමුණුයේ සීමිත කාල සීමාවක් ඇතුළත පමණි, ඒ නිසා හැකි ඉක්මනින් යුනිග්ලෝබ් මාකට්ස් සජීවී ගිණුමක් සඳහා අයදුම් කර ඔබගේ වෙළෙඳ ශක්තිය වැඩිකර ගැනීමට ඇමරිකානු ඩොලර් $ 6000 ක් දක්වා වන පිළිගැනීමේ ප්‍රසාද දීමනාව ලබාගන්න මෙතනින් පිවිසෙන්න

පිළිගැනීමේ ප්‍රසාද දීමනාවට අදාළ නියමයන් සහ කොන්දේසි

Copyright © 2015-2022 uniglobemarkets.com.All rights reserved.
Request a Call Back
ප්‍රතිපෝෂණ