මුල් පිටුව. - Uniglobe Markets

සජීවී පැතිරීම

 • ෆොරෙක්ස්
 • කොමොඩිටීස්
 • ඉන්ඩයිසිස්
 • සංකේතයලංසු අගයපිරිනැමුම් අගය
  EURUSD1.13439 1.13468
  USDJPY113.676 113.707
  USDCHF0.91093 0.91179
  GBPUSD1.35537 1.35542
  AUDUSD0.71689 0.71813
  GBPJPY154.059 154.158
  EURGBP0.83693 0.83718
 • සංකේතයලංසු අගයපිරිනැමුම් අගය
  USOIL78.25 78.29
  UKOIL82.01 82.04
  XAUUSD1834.23 1835.59
  XAGUSD24.280 24.332
 • සංකේතයලංසු අගයපිරිනැමුම් අගය
  SPX5004406.3 4406.7
  US3034292.30 34293.50
  GER3015452.07 15456.58
  AUS2007117 7120
  NAS10014489.57 14490.27
  ESP359123 9123
  JPN22527201.85 27210.00

ප්රමිති කාර්යන් සඳහා පමණි. මිල ගණන් ප්රමාද විය හැක

ආර්ථිකමය දිනදර්ශනය

තාක්ෂණිකමය විශ්ලේෂණ

Technical analysis of the euro against the US dollar

We expect a decrease in the price of the euro against the US dollar, to stabilize the pric...

Technical analysis of the pound sterling against the dollar

We expect a decline in the exchange rate of the pound sterling against the dollar, to sett...

Technical analysis of the dollar against the Swiss franc

We expect the dollar exchange rate to rise against the Swiss franc, to settle now around t...

සියලුම තොරතුරැ

බහු වෙළඳ වේදිකා

යුනිග්ලොබ් මාර්කට්ස් විසින් කර්මාන්තයේ ප්‍රමුඛතම වෙළඳ වේදිකා ඉදිරිපත් කරයි: මෙටා ට්‍රේඩර් 4 (MT 4) සහ මෙටා ට්‍රේඩර් (MT5).
එබැවින් ඔබේ වෙළඳ ශෛලියට ගැලපෙන වේදිකාව තෝරාගෙන ඔබට ගැලපෙන වේදිකාව තීරණය කරන්න.

පෑම්

වැඩෙන්න සහ කළමනාකරණය කරන්න
ඔබේ ආයෝජන සමග

පෑම්ගි ණුම

තවත් දැනගන්න

යුනිග්ලෝබ් මාර්කට්ස් හවුල් වැඩසටහන්

යුනිග්ලෝබ් වෙළඳපල හවුල්කාරත්ව වැඩසටහන් වලින් ප්රمයෝජන ගැනීම මගින් ඔබේ ආදායම හා ව්යාෙපාර පුළුල් කරගන්න

අපගේ අද්විතීය වැඩසටහන් තනි පුද්ගලයන් සහ සමාගම් සඳහා සුදුසු වේ.

Copyright © 2015-2022 uniglobemarkets.com.All rights reserved.
Request a Call Back
ප්‍රතිපෝෂණ