මුල් පිටුව. - Uniglobe Markets

සජීවී පැතිරීම

 • ෆොරෙක්ස්
 • කොමොඩිටීස්
 • ඉන්ඩයිසිස්
 • සංකේතයලංසු අගයපිරිනැමුම් අගය
  EURUSD1.15987 1.16009
  USDJPY114.168 114.252
  USDCHF0.92259 0.92336
  GBPUSD1.37463 1.37468
  AUDUSD0.74150 0.74299
  GBPJPY156.773 157.285
  EURGBP0.84256 0.84515
 • සංකේතයලංසු අගයපිරිනැමුම් අගය
  USOIL82.22 82.26
  UKOIL84.72 84.75
  XAUUSD1766.47 1767.92
  XAGUSD23.288 23.332
 • සංකේතයලංසු අගයපිරිනැමුම් අගය
  SPX5004472.4 4472.9
  US3035277.30 35278.50
  GER3015591.09 15592.95
  AUS2007384 7386
  NAS10015119.61 15120.26
  ESP359123 9123
  JPN22529173.85 29182.00

ප්රමිති කාර්යන් සඳහා පමණි. මිල ගණන් ප්රමාද විය හැක

ආර්ථිකමය දිනදර්ශනය

තාක්ෂණිකමය විශ්ලේෂණ

Technical analysis EUR/USD

The price of the euro against the dollar continues in the bearish trend, to settle now aro...

Technical analysis GBP/USD

We expect a rise in the price of the pound sterling against the dollar, to settle now arou...

Technical analysis USD/CHF

The US dollar against the Swiss franc is declining, and the price is now stabilizing aroun...

සියලුම තොරතුරැ

බහු වෙළඳ වේදිකා

යුනිග්ලොබ් මාර්කට්ස් විසින් කර්මාන්තයේ ප්‍රමුඛතම වෙළඳ වේදිකා ඉදිරිපත් කරයි: මෙටා ට්‍රේඩර් 4 (MT 4) සහ මෙටා ට්‍රේඩර් (MT5).
එබැවින් ඔබේ වෙළඳ ශෛලියට ගැලපෙන වේදිකාව තෝරාගෙන ඔබට ගැලපෙන වේදිකාව තීරණය කරන්න.

පෑම්

වැඩෙන්න සහ කළමනාකරණය කරන්න
ඔබේ ආයෝජන සමග

පෑම්ගි ණුම

තවත් දැනගන්න

යුනිග්ලෝබ් මාර්කට්ස් හවුල් වැඩසටහන්

යුනිග්ලෝබ් වෙළඳපල හවුල්කාරත්ව වැඩසටහන් වලින් ප්රمයෝජන ගැනීම මගින් ඔබේ ආදායම හා ව්යාෙපාර පුළුල් කරගන්න

අපගේ අද්විතීය වැඩසටහන් තනි පුද්ගලයන් සහ සමාගම් සඳහා සුදුසු වේ.

Copyright © 2015-2021 uniglobemarkets.com.All rights reserved.
Request a Call Back
ප්‍රතිපෝෂණ