මුල් පිටුව. - Uniglobe Markets

සජීවී පැතිරීම

 • ෆොරෙක්ස්
 • කොමොඩිටීස්
 • ඉන්ඩයිසිස්
 • සංකේතයලංසු අගයපිරිනැමුම් අගය
  EURUSD1.20363 1.20365
  USDJPY108.136 108.139
  USDCHF0.91536 0.91538
  GBPUSD1.3985 1.3990
  AUDUSD0.77582 0.77586
  GBPJPY151.245 151.257
  EURGBP0.86054 0.86057
 • සංකේතයලංසු අගයපිරිනැමුම් අගය
  USOIL63.52 63.55
  UKOIL67.15 67.18
  XAUUSD1771.02 1771.18
  XAGUSD25.819 25.829
 • සංකේතයලංසු අගයපිරිනැමුම් අගය
  SPX5004167.6 4168.0
  US3034092.80 34094.00
  GER3015396.66 15399.79
  AUS2007039 7041
  NAS10013919.54 13920.38
  ESP359123 9123
  JPN22529303.35 29310.50

ප්රමිති කාර්යන් සඳහා පමණි. මිල ගණන් ප්රමාද විය හැක

ආර්ථිකමය දිනදර්ශනය

තාක්ෂණිකමය විශ්ලේෂණ

Technical analysis EUR/USD

We expect a rise in the price of the euro against the dollar, to stabilize the price now a...

Technical analysis GBP/USD

We expect a rise in the price of the pound sterling against the dollar. The price will now...

Technical analysis USD/CHF

The recommendation is still working within the market, waiting to reach the required targe...

සියලුම තොරතුරැ

බහු වෙළඳ වේදිකා

යුනිග්ලොබ් මාර්කට්ස් විසින් කර්මාන්තයේ ප්‍රමුඛතම වෙළඳ වේදිකා ඉදිරිපත් කරයි: මෙටා ට්‍රේඩර් 4 (MT 4) සහ මෙටා ට්‍රේඩර් (MT5).
එබැවින් ඔබේ වෙළඳ ශෛලියට ගැලපෙන වේදිකාව තෝරාගෙන ඔබට ගැලපෙන වේදිකාව තීරණය කරන්න.

පෑම්

වැඩෙන්න සහ කළමනාකරණය කරන්න
ඔබේ ආයෝජන සමග

පෑම්ගි ණුම

තවත් දැනගන්න

යුනිග්ලෝබ් මාර්කට්ස් හවුල් වැඩසටහන්

යුනිග්ලෝබ් වෙළඳපල හවුල්කාරත්ව වැඩසටහන් වලින් ප්රمයෝජන ගැනීම මගින් ඔබේ ආදායම හා ව්යාෙපාර පුළුල් කරගන්න

අපගේ අද්විතීය වැඩසටහන් තනි පුද්ගලයන් සහ සමාගම් සඳහා සුදුසු වේ.

Copyright © 2015-2021 uniglobemarkets.com.All rights reserved.
Request a Call Back
ප්‍රතිපෝෂණ