අපව තෝරාගත යුත්තේ ඇයි ? - Uniglobe Markets

අපව තෝරාගත යුත්තේ ඇයි ?

අපව තෝරාගත යුත්තේ ඇයි ?

rebate2

විදේශ විනිමය වෙළෙඳපොළ තුළ තැරැව්කරණ ආයතන බහුලව පවතින බැවින් බොහෝ ආයෝජකයින් තම ආයෝජනයට ඉහළ වටිනාකමක් සහ ඉහළ ප්‍රතිලාභයක් ලැබෙන ස්ථානය තෝරාගැනීමේදී අපහසුතාවට පත්වේ. එම අසීරුතාවන් මඟහරවමින් තම ආයෝජකයන්ට අන්තර් – බැංකු ද්‍රවශීලතාවයට සෘජු ප්‍රවේශය, ඉතා කුඩා තැරැව්කරණ ගාස්තු , වේගවත් සහ ගුණාත්මක ඉටුකිරීම් සහ සුවිශේෂී පාරිභෝගික සේවාවක් සැපයීමට යුනිග්ලෝබ් මාකට්ස් සමාගම ඉදිරිපත්ව සිටී.

මුදල් කළමනාකරුවන්ට, නවක ආයෝජකයින්ට, ක්‍රියාකාරී ආයෝජකයින්ට සහ වෘත්තීයවේදීන්ට අප ආයතනය විසින් ලබා දෙන සේවය පහත සඳහන් ප්‍රධාන මූලධර්ම මත පදනම්ව පවතී.

නියාමනය කළ ආරක්ෂිත වාතාවරණය

යුනිග්ලෝබ් මාකට්ස් සමාගම ක්ෂේත්‍රයට අනුකූල ප්‍රතිපත්ති හා ප්‍රමිතීන්, නීති රීති සහ රෙගුලාසි වල ඇති වැදගත්කම පිළිගන්නාවූ ආයතනයකි. ආයතනික වාතාවරණය ඉතා ඉහළ පාලනයකට යටත්ව පවත්වා ගැනීමටත්, ආයතනයේ විනය දැඩි කළමනාකාරීත්වයකින් යුක්තව පවත්වා ගැනීමටත් යුනිග්ලෝබ් මාකට්ස් ආයතනය බැඳී සිටී. යුනිග්ලෝබ් මාකට්ස් ආයතනය නියාමනය කරන ලද ආයතනයක් වශයෙන් ප්‍රමාණවත් ප්‍රාග්ධනයක් පවත්වා ගැනීම සහ විගණන අවශ්‍යතා සපුරාලීම ඇතුළුව විධිමත් මූල්‍ය ප්‍රතිපත්ති අනුගමනය කරනු ලැබේ.

යුනිග්ලෝබ් මාකට්ස් සමාගම තම ගණුදෙනුකරුවන්ගේ මුදල් ලෝකයේ ඉතා ඉහළ ඇගයීමට පාත්‍ර වූ ප්‍රධාන පෙළේ බැංකු තුළ එක් එක් ගණුදෙනුකරුට වෙන්කරන ලද ගිණුම් තුළ තැන්පත් කර තබන බැවින් ගණුදෙනුකරු විසින් විවෘත කරන ලද ගණුදෙනුවකට අදාලව සීමා තීර අවශ්‍යතා නඩත්තු කිරීම හැරුණුකොට වෙනත් කිසිදු කරුණක් සඳහා එම මුදල් භාවිතා කිරීමට වෙනත් කිසිදු පාර්ශවයකට කිසිදු අවස්ථාවක් නොමැත.

අවම තැරැව්කරණ ගාස්තු

අපගේ වෙළෙඳ ආකෘතිය ගණුදෙනුකරුවන්ට වඩාත් විනිවිදභාවයකින් යුතු ඉටුකිරීම් සහ ඔබට 0.5 තරම් කුඩා වූ තැරැව්කරණ අගයන් ලබාගත හැකි ඉතා තරගකාරි බහු – බැංකු ලංසු ∕පිරිනැමුම් තැරැව්කරණ අගයන් ලබාදෙනු ලැබේ. අප ගණුදෙනුකරුවන්ට ලබාදිය හැකි විශිෂ්ඨතම ආයෝජන තත්ත්වයන් උදාකර දෙනු වස් අතිශයින් විශ්වාසදායක ද්‍රවශීලතා සපයන්නන් සමඟ වඩාත් සමීප සම්බන්ධතාවන් ගොඩනඟාගැනීමට අපි සෑමවිටම තාක්ෂණික අනුවේෂ්ඨනයක නිරත වන්නෙමු.

ක්ෂණික ඉටුකිරීම්, ප්‍රතිමිළකරණයක් නොමැත

ගණුදෙනු හැසිරවීමේ ක්‍රියාවලියක් හෝ තුන්වන පාර්ශවයක් සම්බන්ධ කර නොගනිමින් ඔබගේ නියමයන් ක්ෂණිකව නියමාකාරයෙන් ඉටුකරනු ලැබේ. මෙම ඉටුකිරීමේ ක්‍රමවේදය සියළුම ගණුදෙනුකරුවන්ට කිසිදු ආකාරයක මෙහෙයවීමක හෝ ප්‍රතිමිළකරණයක අත්දැකීම කිසිදිනෙක අත්විඳීමට ඉඩ නොතබයි. අපගේ ද්‍රවශීලතා සපයන්නන් සමඟ මනා කැපවීමකින් පවත්වාගනු ලබන සම්බන්ධතාව අපගේ සියළු ගණුදෙනුකරුවන්ට අවම ප්‍රමාදයකින් සහ හැකි උපරිම වේගයෙන් ගණුදෙනු ඉටුකරගැනීමට හැකියාව උදා කර දී තිබේ.

අපගේ වෙළෙඳ ආකෘතිය අනෙකුත් බොහෝ ගණුදෙනු හැසිරවීමේ පද්ධති වලට ආවේණික වූ ගැටුම් ඇතිවීමේ ප්‍රවණතාවයන් මඟහරවාලයි. අප ආයතනය කිසිදු විටකදී ගණුදෙනුකරුවන්ට විරුද්ධව වෙළෙඳාම් සිදු නොකරන අතර ද්‍රවශීලතා සපයන්නන්ගෙන් අපට ලබාගත හැකි විශිෂ්ඨතම ලංසු∕පිරිනැමුම් අගයන් වලට ගණුදෙනුකරුවන්ගේ නියමයන් ඉටුකිරීමට කැප වන්නෙමු.

වෙළෙඳ සීමා පැනවීමක් නැත

යුනිග්ලෝබ් මාකට්ස් වෙළෙඳ අවකාශය නිර්මාණය කර ඇත්තේ ගණුදෙනුකරුවන්ගේ දෘෂ්ටිකෝණයෙන් වන බැවින් කිසිදු වෙළෙඳ උපක්‍රමයක් සඳහා සීමාමායිම් පනවන්නේ නැත. අපගේ මූලික වෙළෙඳ කොන්දේසි සෑම ගණුදෙනුකරුවෙකුටම වෙළෙඳපොළ අවස්ථා උපරිම කරවමින් හෙජින්, ස්කැල්පින් සහ ඕනෑම වර්ගයක ස්ව්‍යංක්‍රීය විශේෂඥ වෙළෙඳ උපදේශක භාවිතා කිරීමට ඉඩ ප්‍රස්ථාව උදාකර දී තිබේ.

නැවත ආයෝජනය කිරීමේ ගාස්තු වලින් තොර ගිණුම්

යුනිග්ලෝබ් මාකට්ස් ආයතනය තම ගණුදෙනුකරුවන්ට ඔවුන්ගේ ආගමික විශ්වාසයන්ට අනුකූල වන පරිදි හෝ නැවත ආයෝජනය කිරීමේ ගාස්තු වල බලපෑම් ගණනය කිරීමකින් තොර වෙළෙඳ ක්‍රම භාවිතා කරනු ලබන්නන්ට අමතර ගාස්තු වලින් තොර ගිණුම් ප්‍රදානය කරනු ලැබේ. මෙම ප්‍රතිආයෝජන∕රාත්‍රියක් මුළුල්ලේ තබාගැනීමේ, ගාස්තු වලින් නිදහස් ගිණුම් “ඉස්ලාමීය ගිණුම්” ලෙස හැඳින්වෙන අතර එකී ගිණුමකින් ඕනෑම විදේශ විනිමය යුගලයක වෙළෙදාමේ යෙදීමේදී, ගණුදෙනුවේ ප්‍රමාණය නොසලකාහැරිය විට කිසිදු වාසියක් හෝ අලාභයක් ගණුදෙනුකරුට නොලැබේ. ගණුදෙනුව දීර්ඝ කාලයක් විවෘතව තබා ගැනීමේදී පවා වෙළෙඳ ප්‍රතිඵලයට බලපානු ලබන්නේ විනිමය අනුපාතිකය පමණක් බව ගණුදෙනුකරුට සහතික විය හැකිය.

අවම තැන්පතුව

යුනිග්ලෝබ් මාකට්ස් ආයතනයේ අප විසින් වටහාගෙන ඇති වැදගත්ම කරුණක් වන්නේ සියළුම නවක ආයෝජකයින් ආයෝජන සම්බන්ධයෙන් අධික අවදානමක් ගැනීමට සූදානම් නොමැති බවයි, එබැවින් ගණුදෙනුකරුවන්ට අපගේ ඉතා කුඩා වෙළෙඳ ගිණුම (Micro account) යොදාගනිමින් 10$ තරමේ කුඩා මුදලකින් වෙළෙඳාම ආරම්භ කිරීමට පහසුකම් සලසා දී තිබේ. සත්‍ය වශයෙන්ම මෙම පහසුකම ඉදිරියේදී අප සමඟ සම්බන්ධ වීමට අපේක්ෂාවෙන් පසුවන බොහෝ ගණුදෙනුකරුවන් විසින් විශාල මුදලක් ආයෝජනය කිරීමට පෙර, ආයතනයේ වෙළෙඳ කොන්දේසි වල සත්‍යතාව පරීක්ෂා කර බලා තහවුරු කර ගැනීමටද භාවිතා කරයි.

පෞද්ගලිකව නොමිලේ පුහුණුව

යුනිග්ලෝබ් මාකට්ස් ආයතනයේ අප විසින් කටයුතු කරනුයේ සෑම ආයෝජකයෙක්ම අද්විතීය වේ යන දර්ශනය මත පදනම්වය, ඒ අනුව ගණුදෙනුකරුගේ අවශ්‍යතාව සැලකිල්ලට ගනිමින් විවිධ ආකාරයේ පුහුණු පාඨමාලා අපි ලබා දෙන්නෙමු. අතිවිශාල සංඛ්‍යාවක් වන අපගේ ගණුදෙනුකරුවන් සියළුදෙනාටම වෙළෙඳපොළ පිළිබඳව මනා අවබෝධයක් ලබාදී ඔවුන්ගේ ආයෝජන මත ලාභය උපරිම කරවීමට අප විසින් සුවිශේෂී ඒක පුද්ගල පුහුණුව, සම්මන්ත්‍රණ සහ අන්තර්ජාතික ඔස්සේ සජීවීව සිදුකෙරෙන සම්මන්ත්‍රණ සපයන්නෙමු.

පූර්ණ රහස්‍යභාවය

යුනිග්ලෝබ් මාකට්ස් ආයතනය “දැනගත – යුතුම” යන පදනමක් මත සමාගම තුළ සහ ඉන් පිටත, රහසිගත සහ සංවේදී ගණුදෙනුකාර තොරතුරු හුවමාරුකිරීම සුදුසු පාලනයක් සහ නිරීක්ෂණයක් යටතේ පවත්වාගනී. ගණුදෙනුකරුගේ ඉල්ලීම පරිදි හෝ නීතිය මගින් එය සිදුකිරීමට අවශ්‍ය බව දැන්වූ විටකදී හැර අන් කිසිදු අවස්ථාවකදී හිතාමතා ගණුදෙනුකාර තොරතුරු නිරාවරණය කිරීම යුනිග්ලෝබ් මාකට්ස් ආයතනය සිදු නොකරයි.

අසමසම පාරිභෝගික සේවය

ලබාදිය හැකි ඉහලම පාරිභෝගික සේවාව සහ උපකාරය ඔබට පිරිනැමීමට යුනිග්ලෝබ් මාකට්ස් ආයතනය මහත් පරිශ්‍රමයක් දරනු ලැබේ. අපගේ විවිධ භාෂා උපකාරක කණ්ඩායමේ වෘත්තීයවේදීන් සෑමදෙනාටම විදේශ විනිමය ක්ෂේත්‍රයේ සැලකිය යුතු අත්දැකීම් ප්‍රමාණයක් පවතී, එනිසා ඔවුනට ගණුදෙනුකරුවන්ගේ උවමනාවන් සහ අවශ්‍යතාවන් තේරුම්ගැනීමට හැකිය. යුනිග්ලෝබ් මාකට්ස් කණ්ඩායම සෑමවිටම ඔබගේ සහයට සිටින බව සිහිතබා ගනිමින් දැඩි උද්යෝගයකින් යුතුව වෙළෙඳාමේ නිරත වීමට ඔබට හැකිය.

ආයතනයත් සමඟ අපගේ ගණුදෙනුකරුවන්ගේ වෙළෙඳ අත්දැකීම් ඉහල නැංවීමට උපකාර කිරීමේදී ආයතනයේ සේවක පිරිස සුවිශේෂ වෘත්තීයමය තීරණ ගන්නා බවට සහතික විය හැක්කේ ඔවුන් සතුව මූල්‍ය සහ මුදල් වෙළෙඳපළ වෘත්තීයවේදීත්වය, අත්දැකීම් සහ ප්‍රායෝගික දැනුම පවතින බැවිනි.


Copyright © 2015-2022 uniglobemarkets.com.All rights reserved.
Request a Call Back
ප්‍රතිපෝෂණ